Van tot nu

Concertband

De Fanfare is in 1921 ontstaan uit het initiatief van een groep mensen die destijds nauw betrokken waren bij de toneelvereniging Geestesbeschaving. De oprichtingsvergadering, op 18 juli 1921, had het karakter van een inschrijfavond, waarop zich ongeveer 30 jongens meldden, die allen nog nooit een instrument hadden gezien of bespeeld.

Na een rondgang door Rijsbergen was er voldoende geld om de benodigde instrumenten aan te schaffen en een dirigent aan te stellen. Zo kon de Fanfare, enkele maanden na de datum van de oprichting, aan de slag. De Rooms Katholieke Fanfare St. Cecilia was geboren.

Met hard werken, veel discipline en een grote inzet heeft de Fanfare in de jaren 1920 en 1930 flink aan de weg getimmerd.
De oorlogsjaren deden de Fanfare geen goed. De subsidie van de gemeente werd verminderd en in de latere oorlogsjaren zelfs geheel beëindigd. Maar bovenal mocht er geen muziek meer in het openbaar worden gemaakt. De repetities werden wel voortgezet.

Eén van de grootste gloriedagen na de oorlog vormde de promotie naar de afdeling Uitmuntendheid in 1957. Dauwtrappen en de teerdag zijn activiteiten, die van meet af aan georganiseerd worden. Daarnaast staat St. Cecilia bekend (waarschijnlijk als enige vereniging in Nederland) om het “Kindjes kijken”. Ieder jaar, op dinsdag tijdens de Rijsbergse kermis in juni, gaat men op pad om een serenade te brengen aan de in het afgelopen jaar geboren kinderen en kleinkinderen van leden van de Fanfare/Harmonie. Deze traditie bestaat sinds 1950. Op 1 januari 2000 is de overstap gemaakt van Fanfare naar Harmonie. Op 11 december 2005 is vervolgens voor het eerst in deze vorm deelgenomen aan het bondsconcours, waarbij men het muzikale niveau van de toenmalige Fanfare heeft kunnen handhaven (Derde Divisie, voorheen afdeling Uitmuntendheid). Momenteel is het muziekrepertoire van het Harmonieorkest volledig aangepast en ligt de nadruk op het spelen van lichte muziek in de breedste zin des woords. Hierdoor wordt er meer tegemoet gekomen aan de wensen van het publiek en orkest. De opstelling is ook aangepast van een traditioneel Harmonieorkest naar een Concertband. Naast deze nieuwe opzet in repertoire en opstelling, is het orkest tevens uitgebreid met instrumenten zoals: piano, keyboard en gitaar.