Kiendjes kijken

Op bezoek

Een van de activiteiten van de vereniging is een combinatie van muziek en vermaak, het jaarlijks terugkerende “Kindjes Kijken”.

Als een van de weinige fanfares in Nederland gaat St. Cecilia ieder jaar op pad om een serenade te brengen aan de in het afgelopen jaren geboren kinderen van leden van de fanfare.

Het kindje wordt bekeken, het kindje wordt -staand of zittend in de bas gefotografeerd, papa en mama verwennen de “werkende leden” (en als het een tweeling is, dan vindt het ritueel twee keer op hetzelfde adres plaats) en vervolgens marcheert de fanfare af naar het volgende adres.
Een unieke activiteit die elk jaar weer de nodige verhalen oplevert. Reden waarom Jan van Kuijck werd gevraagd naar het ontstaan.

Ook dit weet jan nog als de dag van gisteren. Terug naar het jaar negentienhonderdvijftig…

Afzakkertje


Op kermis dinsdag ook reeds jarenlang een traditie begeleid de fanfare het koningsschieten van de gilden, waarna in het café een afzakkertje wordt genuttigd.

Harry de Leeuw spelend lid zat destijds op hete kolen. Zijn vrouw was net bevallen van een dochter, Marianne, en Harry kon het dus niet maken om door te zakken. Het probleem voor Harry was dat hij door zijn maten met een natte vinger was over te halen en uiteindelijk met de moed der wanhoop uitriep “Kom dan maar met mij mee, dan gaan we mijn kindje kijken.” De fanfare marcheerde af en een traditie was geboren.

Dauwtrappen en de teerdag zijn activiteiten, die van meet af aan georganiseerd worden. Daarnaast staat St. Cecilia bekend (waarschijnlijk als enige vereniging in Nederland) om het “Kindjes kijken”. Ieder jaar, op dinsdag tijdens de Rijsbergse kermis in juni, gaat men op pad om een serenade te brengen aan de in het afgelopen jaar geboren kinderen en kleinkinderen van leden van de Fanfare/Harmonie. Deze traditie bestaat sinds 1950.

Op 1 januari 2000 is de overstap gemaakt van Fanfare naar Harmonie. Op 11 december 2005 is vervolgens voor het eerst in deze vorm deelgenomen aan het bondsconcours, waarbij men het muzikale niveau van de toenmalige Fanfare heeft kunnen handhaven (Derde Divisie, voorheen afdeling Uitmuntendheid).

Momenteel vindt er een verandering plaats in het muziekrepertoire van het Harmonieorkest en ligt de nadruk op het spelen van lichte muziek in de breedste zin des woords. Hierdoor wordt er meer tegemoet gekomen aan de wensen van het publiek en orkest. De opstelling is ook aangepast van een traditioneel Harmonieorkest naar een Concertband. Naast deze nieuwe opzet in repertoire en opstelling, bestaat nu ook de mogelijkheid dat het orkest wordt uitgebreid met instrumenten zoals: piano, keyboard en gitaar. Bovendien heeft het Harmonieorkest een groot aantal leden vanuit de opleiding in zich opgenomen, zodat we nu kunnen spreken van een mix van “jonge en oude” gemotiveerde muzikanten, onder leiding van een eveneens zeer gemotiveerde dirigent.