Geschiedenis

Vroeger

De Fanfare is in 1921 ontstaan uit het initiatief van een groep mensen die destijds nauw betrokken waren bij de toneelvereniging Geestesbeschaving.

De oprichtingsvergadering, op 18 juli 1921, had het karakter van een inschrijfavond, waarop zich ongeveer 30 jongens meldden, die allen nog nooit een instrument hadden gezien of bespeeld. Na een rondgang door Rijsbergen was er voldoende geld om de benodigde instrumenten aan te schaffen en een dirigent aan te stellen. Zo kon de Fanfare, enkele maanden na de datum van de oprichting, aan de slag. De Rooms Katholieke Fanfare St. Cecilia was geboren. Met hard werken, veel discipline en een grote inzet heeft de Fanfare in de jaren 1920 en 1930 flink aan de weg getimmerd. De oorlogsjaren deden de Fanfare geen goed. De subsidie van de gemeente werd verminderd en in de latere oorlogsjaren zelfs geheel beëindigd. Maar bovenal mocht er geen muziek meer in het openbaar worden gemaakt. De repetities werden wel voortgezet. Kort na de oorlog bleek er sprake te zijn van spanningen in de vereniging. Deze spanningen liepen in het begin van 1945 zo hoog op dat een groep van de Fanfare zich afsplitste en zelf een “Fanfare” oprichtte. Deze tweede Fanfare stond bekend als het “zatte hermonieke”. Rijsbergen bood echter uiteindelijk geen plaats aan twee muziekverenigingen. Nadat de tweede Fanfare ter ziele was gegaan, voegden enkele van de afgesplitste leden zich weer bij St. Cecilia. Eén van de grootste gloriedagen na de oorlog vormde de promotie naar de afdeling Uitmuntendheid in 1957. Het was toen nog een echte mannenwereld. Het eerste vrouwelijke lid is pas in het jaarverslag van 1965-1966 terug te vinden.


Dauwtrappen en de teerdag zijn activiteiten, die van meet af aan georganiseerd worden. Daarnaast staat St. Cecilia bekend (waarschijnlijk als enige vereniging in Nederland) om het “Kindjes kijken”. Ieder jaar, op dinsdag tijdens de Rijsbergse kermis in juni, gaat men op pad om een serenade te brengen aan de in het afgelopen jaar geboren kinderen en kleinkinderen van leden van de Fanfare/Harmonie. Deze traditie bestaat sinds 1950.


Op 1 januari 2000 is de overstap gemaakt van Fanfare naar Harmonie. Op 11 december 2005 is vervolgens voor het eerst in deze vorm deelgenomen aan het bondsconcours, waarbij men het muzikale niveau van de toenmalige Fanfare heeft kunnen handhaven (Derde Divisie, voorheen afdeling Uitmuntendheid).


Momenteel vindt er een verandering plaats in het muziekrepertoire van het Harmonieorkest en ligt de nadruk op het spelen van lichte muziek in de breedste zin des woords. Hierdoor wordt er meer tegemoet gekomen aan de wensen van het publiek en orkest. De opstelling is ook aangepast van een traditioneel Harmonieorkest naar een Concertband. Naast deze nieuwe opzet in repertoire en opstelling, bestaat nu ook de mogelijkheid dat het orkest wordt uitgebreid met instrumenten zoals: piano, keyboard en gitaar. Bovendien heeft het Harmonieorkest een groot aantal leden vanuit de opleiding in zich opgenomen, zodat we nu kunnen spreken van een mix van “jonge en oude” gemotiveerde muzikanten, onder leiding van een eveneens zeer gemotiveerde dirigent.

Opleiding/Jeugdorkest

In 1988 werd gestart met een eigen Muziekopleiding en een Jeugdorkest, dat als kweekvijver dient voor het groot orkest.

Samen met basisschool St. Bavo werd er een informatiemiddag georganiseerd. Deze was zo succesvol, dat 22 jongens en meisjes zich voor de opleiding hadden aangemeld. Er werden diverse docenten aangetrokken en de Opleiding kon starten. Men startte eerst met individuele muziekles en na een paar maanden werden samenspeloefeningen gehouden. Het Jeugdorkest was daarmee een feit. Het samen muziek maken in orkestverband bleek weer een extra stimulans voor de individuele muzieklessen en zo werd gewerkt aan het behalen van de landelijk erkende muziekdiploma’s A, B, C en D. Intussen blijkt de Muziekopleiding niet alleen meer voor jongeren interessant, maar volgt ook een grote groep volwassenen de Muziekopleiding. Bijna iedere dag van de week worden er muzieklessen gegeven in ‘t Nesje en in de Koutershof. Iedere instrumentgroep heeft een vaste dag. Het Jeugdorkest repeteert wekelijks op maandag in de Harmoniezaal.

Drumband

De Drumband is in 1956 gestart met de wekelijkse repetities en vanaf 1958 heeft men voor de Drumband een instructeur aangesteld.

Al vrij snel boekte men het eerste grote succes op een Drumbandconcours, namelijk op 14 juni 1959. In datzelfde jaar werd de Drumband uitgebreid met enkele hoorn- en bazuinblazers. Tot en met 1964 behaalde de Drumband vele successen. Echter in dat jaar lieten de mannen de trommels en stokken aan de kant staan, waardoor de vereniging op zoek moest naar nieuwe tamboers. In 1965 werd een nieuwe vorm aan de Drumband gegeven. Naast de in eerste instantie opgerichte Senioren Drumband, kon op 10 september 1966 aan de Rijsbergse bevolking de vers opgeleide Jeugd Drumband worden gepresenteerd. De ledenlijst in 1965 telde plots 34 leden, waar de vrouwen de meerderheid vormden. Daarnaast was er ook nog een flinke wachtlijst door het gebrek aan instrumenten. In de jaren ’70 en ’80 werden nog vele prijzen binnengehaald op verschillende (bonds)concoursen. Momenteel bestaat de Drumband uit een kleine groep enthousiaste leden, die wekelijks repeteert.