Slagwerkgroep

Slaot'm

De drumband is één onderdeel van de slagwerkgroep. Wekelijks zijn de repetities op dinsdag om 19:00 uur in ‘t Nesje o.l.v. Caroline Zwart. Een ander onderdeel is de percussiegroep. Deze groep repeteert op maandag van 20.00-22.00 uur en maakt deel uit van de Concertband.

Slagwerk: Wie, wat, waar en vooral waarom?

Binnen een muziekvereniging heeft elk onderdeel haar eigen functie. Deze vinden hun oorsprong in vroeger tijden en zijn in de loop der jaren al dan niet veranderd. Zo ook de functie van een drumband.

Tijdens het naar buiten treden op straat zorgt de drumband met marsen voor afwisseling met de muziek van het orkest dat erachter loopt. Een welkome afwisseling, omdat blazers al lopend, niet een uur achter elkaar kunnen blijven blazen. Daarnaast is het een publiekstrekker: niets klinkt zo duidelijk door een dorp als een groep tamboers die unisono ritmes slaat en daarmee iedereen laat horen dat er iets aan de hand is.

De afgelopen jaren zijn veel gezelschappen veranderd van een ‘lopend’ orkest naar een ‘zittend’ orkest. Zo ook in Rijsbergen, bij St. Cecilia. Nog steeds rukken we een aantal keer per jaar uit als lopend orkest, maar de nadruk ligt tegenwoordig meer op de zittende concerten.

Met deze verandering van koers binnen een belangrijk onderdeel van een vereniging verandert ook de functie van de andere geledingen.

Voor het slagwerk geldt dat er eenzelfde soort verandering heeft plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel is nog steeds de functie als drumband, als publiekstrekker/heraut die laat horen dat het orkest er aan komt en tevens als afwisseling tussen de nummers die het orkest speelt.

Het wordt echter lastiger op het moment dat er een invulling gewenst is tijdens andere momenten waarop de vereniging naar buiten treedt. Als er bij een concert acte de presence gegeven moet worden is de functie van een drumband anders. Net zoals het orkest haar concert niet volledig vult met marsen, gaat ook het slagwerk hier meer in de richting van vermaak, entertainment.

Dit is makkelijk gezegd, maar in de praktijk blijkt het moeilijker dit voor elkaar te krijgen.

Met slagwerk kun je geen bekende melodietjes spelen (behalve op het melodisch slagwerk uiteraard). Dus daar moet iets voor gevonden worden: een vorm van slagwerk die in deze nieuwe situatie past; een vorm die zowel voor spelers als publiek aantrekkelijk is.

Plan

Terug naar St. Cecilia: we hebben de drumband. Deze groep past volledig in de functie van heraut en afwisseling tijdens het lopen op straat. Naar de invulling tijdens concerten is men zoekende.

Daarnaast is er ook sprake van een percussiegroep.

Deze groep sluit qua muziek aan op de rol die het slagwerk heeft op concerten zoals de HOT, het Nieuwjaarsconcert en zelfs de RICH concerten. Probleem van deze groep is echter dat ze niet in staat is om op straat te lopen.

Het idee is om beide groepen samen te laten smelten tot een grote groep slagwerkers met een dubbele functie: alle slagwerkers lopen als ‘drumband’ op straat tijdens het uitrukken en alle slagwerkers spelen als ‘percussiegroep’ tijdens concerten die gegeven worden. Hiermee slaan we meerdere vliegen in één klap.

Beide functies van het slagwerk worden ingevuld op een manier die past bij de vorm van naar buiten treden. Daarnaast is een belangrijk onderdeel bij slagwerk vaak massa. Als één persoon op de maat slaat is dat niet veelzeggend, maar als twintig man dit tegelijk doet opeens wel.

Door de twee groepen samen te voegen krijgen we bij de drumband een grotere groep mensen die de functie op straat kan vervullen én bij de percussiegroep meer ervaren leden die de continuïteit van de groep kunnen waarborgen. Bij de repetities zal er in de praktijk een kleine verandering plaatsvinden.

De leden van de percussiegroep gaan ook bij de repetitie van de drumband mee spelen. De nadruk ligt dan vooral op de nieuwe slagwerkers die met de drumband mee gaan spelen. Andersom spelen er al slagwerkers van de drumband in de percussiegroep. Voor de leden van de drumband is nu de keuze nog vrij om al dan niet met de percussiegroep mee te spelen.

Sommige leden hebben hun handen al vol om daar mee te komen en die willen we geen extra druk geven met nog meer partijen. Het toevoegen van nieuwe slagwerkers bij de drumband zal beetje bij beetje moeten gebeuren. Dit heeft te maken met de hoeveelheid aan beschikbaar instrumentarium, maar ook met de leeftijd en voorbereiding van de jonge slagwerkers.

Uiteindelijk is het doel dat er een slagwerkrepetitie van bijvoorbeeld 18.00u tot 20.15 uur komt en dat iedereen daarbij aanwezig is. Tijdens de slagwerklessen van de leerlingen wordt al gebruik gemaakt van een aantal marsen die de drumband op straat speelt. Alle ritmes en vormen van notatie die aangeleerd moeten worden komen hier namelijk in voor, als een soort samenvatting. Het in een groep spelen van die stukken is op die manier een logisch vervolg/aanvulling op de lessen. Het geeft een hele goede basis voor de techniek, het makkelijk lezen van bladmuziek en voor de ontwikkeling van het muzikaal gevoel.

Uiteindelijk werkt het positief voor de mogelijkheden binnen de ‘lichte’ muziek en voor het slagwerk bij een van de orkesten van de vereniging.