Contributie

Contributie

Samen muziek maken kost geld. Opleidingen, instrumenten, kleding en bladmuziek zijn nog maar enkele kostenposten binnen onze muziekvereniging. De gemeente draagt een steeds kleiner deel hieraan bij. De leden dragen bij door middel van contributies. De Rijsbergse gemeenschap en ondernemers in de vorm van giften/donaties.

De bijdragen van de leden zijn als volgt:

Musicerende leden in orkest en drumband

Orkest (al dan niet in combinatie met drumband) vanaf 21 jaar: € 170,00 per jaar. Orkest (al dan niet in combinatie met drumband) tot 21 jaar: € 95,00 per jaar. Alleen drumband: € 50 per jaar (momenteel is deze groep zo klein, dat hiervoor geen contributie wordt gerekend).

Leden in opleiding

Leden in opleiding betalen € 357,00 per jaar of € 402,00 per jaar bij huur van een instrument. Examens zijn voor eigen rekening. Voor theorielessen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Gelet op de doelstelling van de harmonie wordt na 1,5 jaar opleiding uitgegaan van deelname aan de Jeugdband. Dit kost € 60 op jaarbasis.

Vanaf januari 2021 geldt bovendien het volgende:

Wanneer na 1,5 jaar niet wordt deelgenomen aan de Jeugdband worden alle reguliere opleidingskosten in rekening gebracht (momenteel € 513,00). Dit geschiedt eveneens, wanneer al eerder dan na 1,5 jaar duidelijk, is dat deelname aan de Jeugdband niet is te verwachten.

Lessen die binnen 24 uur worden afgezegd hoeven niet ingehaald te worden door de docent.

Lessen die op tijd worden afgezegd zullen in overleg ingehaald worden. Het initiatief voor het inhalen van de lessen ligt bij de leerling/ouders.

Indien de docent de lessen afzegt dan zal hij deze in overleg met de leerlingen inhalen.

AMV

AMV leden betalen € 65,00  per jaardoor middel van automatische incasso. Deze wordt aan het begin van de cursus afgeschreven.

Niet musicerende leden

€ 50 per jaar.

Incasso

Alle bijdragen worden via incasso geïnd. Nieuwe leden ondertekenen bij aanvang van het lidmaatschap een incassomachtiging.

Voor leden in opleiding wordt de bijdrage geïnd in augustus (1e termijn periode augustus/november), december (2e termijn periode december/maart) en april (3e termijn periode april/juli).

Voor de overige leden vindt de inning plaats in januari en augustus.