Commissies

wie regelt wat

De vereniging werkt met diverse commissies. Deze commissies hebben als doel om de vereniging in brede zin te ondersteunen.
Per commissie is er een aanspreekpunt / contactpersoon voor het bestuur. De commissie kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies / standpunten voorzien. Echter de definitieve besluiten worden genomen door het bestuur.

Muziekcommissie:

Deze commissie heeft als taak om muziek uit te zoeken voor de concertband, de bezetting van het orkest te monitoren en de contacten met de dirigent te onderhouden.

Samenstelling:

Floor van Kuijck
Daan van Slobbe
Bregje Staaltjens
Thijs van Opstal

Jeugdcommissie

Deze commissie heeft als taak om de jeugdopleiding vorm te geven. Dit houdt in: de contacten met de basisschool, docenten en ouders onderhouden. De faciliteiten rondom muziekinstrumenten / lesboeken te coördineren. De voortgang van leerlingen te bewaken en de doorstroom naar de jeugdband en de concertband.

Samenstelling:

Regina van Gameren
Daan van Slobbe
Job Staaltjens
Marleen Vermeeren

Kermiscommissie/Zomerweekend Rijsbergen

Deze commissie organiseert jaarlijks, in het weekend van de derde zondag, het zomerweekend in Rijsbergen. Traditioneel vindt dan ook de jaarlijkse kermis plaats. Deze commissie zorgt zo voor een onmisbare financiële bijdrage voor de vereniging.

Samenstelling:

Rob Mathijssen
Kees Verkooijen
Jacqueline Verschueren
Jan de Koning

Activiteitencommissie:

Deze commissie organiseert de volgende jaarlijkse activiteiten: Dauwtrappen, Kindjes kijken en de teerdag.

Samenstelling:

Floor van Kuijck
Job Staaltjens
Jelle van den Muijsenberg

Overige taken:

Kleding Addie Hendrickx
Regina van Gameren
Website Gijs van Kuijck
Nesje Marleen Vermeeren
Muziekarchivaris Addie Hendrickx
HOT Addie Hendrickx
Toon Bastiaansen
Linda Ooms
Carien Rombouts
Marleen Vermeeren
Rondgang / Bloemen Addie Hendrickx
Regina van Gameren
Marleen Vermeeren
Sponsoring Addie Hendrickx
Kees Verkooijen
RICH Dit is een aparte stichting, deze taken worden mede door een aantal leden vanuit St Cecilia