100 jaar

Jubileum

1 April is de dag, dat St. Cecilia 100 jaar bestaat! Een meer dan bijzonder jubileum, helaas zijn de huidige omstandigheden zo, dat we nu en komende periode niet echt kunnen “uitpakken.”

Dit heeft ons ook doen besluiten om alle festiviteiten, ter gelegenheid van het 100-jarig jubilea te verplaatsen naar volgend jaar. Een besluit, welke genomen is met pijn in ons hart. Een commissie, bestaande uit oud-voorzitters en oud-bestuursleden was al een hele tijd bezig met de voorbereidingen. Maar we beloven u, dat we volgend jaar echt gaan uitpakken. Dan zullen we laten zien en horen, dat St. Cecilia Rijsbergen 100 jaar bestaat.

Momenteel kijken we vooral naar wat wel kan. Dit houdt in dat de Concertband, onder leiding van John Curfs, nu wekelijks online repeteert in kleine groepen. Maar we hopen en duimen, dat we zo snel als kan, weer als gehele vereniging fysiek bij elkaar kunnen komen om te repeteren, op te treden en gezellig (muzikaal) samen te zijn. Zodat we ons weer kunnen richten op de toekomst. En repeteren voor een optreden in Rijsbergen, het Nieuwjaarsconcert, de kermis en RICH.

We vinden het wel belangrijk, zeker in deze tijd, om hoor- en zichtbaar te zijn. Daarom hebben we de afgelopen periode een videoclip opgenomen. Iedere muzikant heeft individueel zijn/haar partij ingespeeld in een muziekstudio en vervolgens zijn er in kleine groepen video-opnames gemaakt. Zo kunt u via onderstaande link genieten van de Concertband van St. Cecilia onder leiding van dirigent John Curfs. Echter deze opname was niet mogelijk zonder de hulp en ondersteuning van Lars van Berkel, Edwin Mathijssen, Mitchell Klijs en een bijdrage van Gerard Kuijpers. Uiteraard kunnen we als vereniging ook niet zonder onze trouwe fans, sponsoren en beschermheer Gerard Kuijpers. Dank jullie wel voor de steun voor onze vereniging.

We wensen jullie veel kijk- en luisterplezier. En hopen u allen snel weer fysiek te ontmoeten, zodat we kunnen laten horen en zien dat St. Cecilia 100 jaar oud is.